Gelişen aydınlatma teknolojilerinin ihtiyacı basit, esnek ve oda uygulamasından geniş kapsamlı projelere kadar destek verebilen aydınlatma kontrol sistemleridir. Aynı zamanda birkaç optimum maliyetli eleman, daha az kablolama, kurulum ve  kullanımı kolay sistemler olmalıdır. Bu argümanlar çerçevesinde aydınlatma kontrolu için geliştirilen aydınlatma elektroniği bireyleri arasında  Dijital haberleşmeyi sağlayan protokol DALI’dir. Aydınlatmada kullanılan bu dijital protokol, ’Digital Addressable Lighting Interface’ (Dijital Adreslenebilir Aydınlatma Arabirimi) kelimelerinin ilk harflerinden oluşan kısaltılma ile DALI olarak adlandırılmıştır.

Avantajları;

 • DIM, açma kapatma basit devrelerle yapılabilir
 • DIM değeri dijital olarak istenilen seviyelere getirilebilir
 • Açma kapatma için ayrıca anahtar ihtiyacı yoktur, ışık kaynağı DALI komut ile açılabilir/kapatılabilir
 • DIM işlemi logaritmiktir bu sebeple insanın görmesi ile uyumludur
 • Armatürleri, lambaları bireysel olarak veya gruplar oluşturarak kontrol etmek mümkündür, gruplar kablolamadan bağımsız değiştirilebilir
 • Aydınlatma senaryoları yapılabilir ve istenildiği anda senaryolar çalıştırılabilir
 • Dali armatürler ve bağlı ışık kaynaklarının durumu izlenebilir (açık, kapalı, %x DIM, lamba arızalı vb)
 • DALI aydınlatma elektroniği elemanları bilgisayar kontrollü aydınlatma sistemlerine (LON, BUS, DMX vb.) ile uyumlu çalışarak toplam sistem özelliklerini arttırır
 • Basit uygulamala için bazı firmaların bireyleri, kontrol ünitesi olmadan Touch DIM olarak kullanılabilir (Resim 2)
 • DALI, optimum bileşen maliyetleri ve yüksek fonksiyonlarıyla akıllı oda bazlı aydınlatma yönetimi için imkan sağlar
 • Akılı aydınlatmaların esası akıllı armatürleri için en iyi metoddur.

Uluslararası DALI standartları ve DALI’yi temsil eden logo DALI-AG tarafından patentlenmiştir, IEC 62386 ve IEC 60929 E4 ile tanımları yapılmış ve standart hale getirilmiştir. Bu çalışma ile patent kargaşası ortadan kaldırılmıştır. DALI – AG  Avrupa’nın büyük aydınlatma firmalarının üye olduğu uluslararası bir çalışma grubudur. DALI – AG’nin görevi dünyada DALI’yi yaygınlaştırmak ve DALI uygulamalarını desteklemektir.