Otoparklar günün her saatinde aktif olarak kullanılan alanlardır. Park işlemlerinin güvenli ve rahat...
      Yapılan bir deneyin sonucuna göre, aydınlatmanın gerçek dünya koşullarında ruh halini, uyanıklık...
  FOTOMETRİK ÖLÇÜMLER Fotometrik ölçmeler, laboratuvar ortamında yapılan ve ışık ile ilgili olan her türlü...
            Hastaneler geleneksel ticari binalardan çok daha yoğun enerji tüketimine...
    Yol aydınlatması şehir aydınlatmasının en önemli bölümünü kapsar. Çünkü yol aydınlatması deyince, oto...
  Aydınlatma, Uluslararası Aydınlatma Komisyonu (CIE) tarafından, ‘çevrenin ve nesnelerin gerekli gibi görülmesini sağlamak amacıyla...
    Aydınlatma; endüstriyel tesislerde iş güvenliğinin sağlanması, üretim hızının arttırılması, imalat hatalarının düşürülmesi ve...
    Gün ışığının renksel özelliklerine yakın aydınlatma, sergilenen ürünün renginin doğru algılanmasına olanak tanıdığı...
  UYGUN AYDINLATMA TASARIMI  Enerji tasarrufunu esas alan bir tasarımda öncelikle ilgili alandaki yüzeyler (Duvar,...
    Bir binanın tüm katmanlarının ve bölümlerinin aydınlatılması nadiren gereklidir; ki zaten bazı kısımlar...