FOTOMETRİK ÖLÇÜMLER Fotometrik ölçmeler, laboratuvar ortamında yapılan ve ışık ile ilgili olan her türlü...
            Hastaneler geleneksel ticari binalardan çok daha yoğun enerji tüketimine...
    Yol aydınlatması şehir aydınlatmasının en önemli bölümünü kapsar. Çünkü yol aydınlatması deyince, oto...
    Aydınlatma; endüstriyel tesislerde iş güvenliğinin sağlanması, üretim hızının arttırılması, imalat hatalarının düşürülmesi ve...
    Gün ışığının renksel özelliklerine yakın aydınlatma, sergilenen ürünün renginin doğru algılanmasına olanak tanıdığı...
  UYGUN AYDINLATMA TASARIMI  Enerji tasarrufunu esas alan bir tasarımda öncelikle ilgili alandaki yüzeyler (Duvar,...
      Bir aydınlatma projesi çizilmesi için öncelikle belirli hesaplar yapılmalı, hangi mekana hangi...
  TEDAŞ; 30.05.2018 tarihinde yayımladığı duyuru ile MLZ/2010-057.C işaretli LED Işık Kaynaklı Yol Aydınlatma Armatürleri Teknik...
        Elektrolüminesan Işık Üretimi: LED (Light Emitting Diode – Işık Yayan Diyot)...
      1.)SMD LED YME(Yüzey Montaj devre Elemanları), elektronik elemanların yüzeye monte edilebilir biçimde olanlarıdır. Bu...