Dış Mekan
Aydınlatma

Aydınlatma, nesnelerin ve çevrenin en iyi şekilde algılanmasını
sağlamak amacı ile tasarlanır. Aydınlatılmasını talep ettiğimiz
mekanları oluşturan nesneler, parlak ya da mat yüzeyli; renkleri,
dokuları, ya da biçimleri bakımından, az ya da çok önemli; çok ufak
ya da iri; hareketli ya da hareketsiz olabilirler. Bunların görülmesi
gereken süre, çok kısa ya da uzun olabilir. İnsanlar bu nesnelerin
bulunduğu mekân içinde, ya da bunun dışında olabilirler. Yani
aydınlatma, çok çeşitli değişkenlerin göz önüne alınarak,
hesaplamalar ve tekniklerin uygulandığı, başlı başına bir öneme
sahip bir bilim dalıdır.

Dış Aydınlatma Uygulamalarımız

Bollard
Bollard3
Bollard2